ACTIVIDADES
     Neste apartado iremos facilitando  tarefas de interese por categorías como exercicios de atención, memoria, percepción visual, discriminación auditiva, grafomotricidade, lectoescritura, conciencia fonolóxica, semántica, competencia matemática,... con especificacións e recomendacións en cada unha (idade,...).

Desexamos que vos animedes e que sexan de moito proveito!!! 


TAREFAS/ENLACES DE INTERESE


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     A través da Lingua Galega e dirixido ao alumnado de 1º,2º,3º e 4º de Educación Primaria podemos traballar a orientación viso-espacial, atención, lecto-escritura,... no seguinte enlace!


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     Destinado a Educación Infantil e primeiro curso de Educación Primaria , actividades para traballar o conteo (Matemáticas)
https://www.orientacionandujar.es/2020/04/21/recolitario-de-actividades-de-conteo/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Táboas de multiplicar mediante...xogos de mesa!!!  Preparadas familias?....A xogar!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Destinado a traballar e a exercitar a...CONCIENCIA FONOLÓXICA!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISLEXIA: Actividades para traballar a discriminación dos fonemas /b/ e /d/.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4221614-asocia.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENCIÓN!!!!

https://view.genial.ly/5ea1b0b243a2920da1f593a7/learning-experience-challenges-atencion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca seguinte actividade exercitaremos a nosa...MEMORIA!!!
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5600024-memory.html    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACTICA O SON /K/ (Palabras con ca,que, qui, co ,cu) no seguinte enlacehttps://es.educaplay.com/recursos-educativos/5599232-encrucillado_palabras_c_q.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nova actividade para … IDENTIFICACIÓN DAS SÍLABAS TÓNICAS!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Despois de practicar a actividade anterior será moi sinxelo CLASIFICAR PALABRAS

 (Lengua Castellana: Clasificación de palabras en Agudas, Llanas y Esdrújulas)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitamos enlace para traballar o equilibrio Emocional e a convivencia en Familia mediante un CALENDARIO EMOCIONAL do mes de MAIO
(Destinado para o alumnado de Educación Primaria)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traballamos a conciencia fonolóxica en Lingua Galega

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traballamos a conciencia léxica mediante...RIMAS! (Lengua Castellana)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTURA DE PALABRAS BISÍLABAS


https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5658689-cada_dibujo_con_su_palabra.html


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTOESCRITURA: Unimos sílabas para formar palabras --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORTOGRAFÍA : Uso de la B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mediante un vídeo e en Lingua Galega traballamos os animais, a memoria auditiva e relacionamos o son ca imaxe: 
Escoitáchesme moitas veces pero... sabes o meu nome?

(Destinado a 5º de Educación Infantil e válido para repaso en 1ºde Ed.Primaria)


https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5675958-que_e_isto.html


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traballamos a ortografía galega de verbos rematados en -bir ou -vir
(Destinado a 4º curso de Educación Primaria)
Preparados/as???.....Imos!!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingua Galega. Relacionamos columnas e ordeamos secuencias segundo van ocorrendo na historia.
 Letras Galegas 2020

(Destinado a 3º de Educación Primaria)----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destinado a Educación Infantil...adiviñamos as profesións!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS, ACTIVIDADES E XOGOS para traballar con nenos e nenas TEA en diferentes niveis ( Axudan a estimular emocións e melloran procesos de aprendizaxe)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividade destinada a 5º de Educación Primaria. 
Traballamos e estimulamos percepción, atención e memoria en Lingua Galega
DÍGOCHO EU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMORY DE ANIMAIS. Estimulación cognitiva, traballamos e estimulamos a memoria, a atención e a percepción.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirixido a 6º de Educación Primaria. Educación valores. Relaciona columnas e escolle o prezo correcto.https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5918749-escolle_o_prezo_correcto.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABECEDARIO GRAFO-MOTOR para repasar e colorearhttps://materialeseduparamaestros.blogspot.com/2020/06/abecedario-grafo-motor.html?m=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comentarios

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA ESCOLARES E FAMILIAS ANTE O COVID-19

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA ESCOLARES E FAMILIAS ANTE O COVID-19

Recomendacións para...SAÍR DA CASA BEN e VOLTAR MELLOR!!!

3 de decembro: DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

BECAS MEC DESTINADAS AO ALUMNADO CON NEAE NO CURSO ACADÉMICO 2020-2021