ALUMNADO CON NEAE


ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO


        Enténdese por alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo aquel que requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.

Neste apartado iremos facilitando pautas e recomendacións específicas.

PAUTAS E RECOMENDACIÓNS

DESCARGA TDAH
https://drive.google.com/file/d/1QzECdYiNQ7NG7XUoQWk036lSUmuN4WDY/view?usp=sharing


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCARGA TEA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCARGAR DISLEXIA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DESCARGAR PAUTAS ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCARGAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

Comentarios

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA ESCOLARES E FAMILIAS ANTE O COVID-19

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA ESCOLARES E FAMILIAS ANTE O COVID-19

Recomendacións para...SAÍR DA CASA BEN e VOLTAR MELLOR!!!

3 de decembro: DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

BECAS MEC DESTINADAS AO ALUMNADO CON NEAE NO CURSO ACADÉMICO 2020-2021